תאריך תאור מצב נוכחות נקודות הערות

מפגשים בהם נרשמה נוכחות: 0
נקודת במפגשים בהם נרשמה נוכחות: 0 / 0
אחוז במפגשים בהם נרשמת נוכחות: 0.0%