לימוד של שפת הג'אז על סוגיה וניביה לימוד שיטתי של כלל התופעות של ההרמוניה של הג'אז- המשך של הקורס הרמוניה ג'אז 1. התלמידות?ים יקבלו הכוונה ומידע ובתום הקורס יוכלו לבצע ניתוחים הרמוניים ויישומים ברמה גבוהה. הלימוד יתבצע באמצעות מצגות, העברת חומר לימוד כתובים, הרצאות חיות בכיתה ליד הלוח ובמתן דוגמאות ומטלות נגינה.