מטרת הקורס:
לרכוש מיומנות בעיבוד של שירים עבריים, להכיר סוגים שונים של טכניקות לעיבוד סימפוני, ולהתנסות בעבודה מעשית על עיבודים עם הרכבים
קאמריים ועם תזמורת.
נושאי הלימוד:
א. שימוש באימפרוביזציה לצרכי עיבוד .
ב. תזמור במקום של קטעים לפסנתר ושל תפקידי ליווי של שירים.
ג. יצירת עיבודים תוך כדי עבודת סדנה.
.(Rhythm section) ד. עיבוד לקבוצת קצב
ה. עיבודים קאמריים בסגנון סימפוני.
ו. עיבודים לפסנתר כתשתית לעיבוד תזמורתי.
ז. הכרת כלי-התזמורת.
ח. עיבודים לתזמורת סימפונית קאמרית.
ט. עיבודים לתזמורת סימפונית גדולה.
י. כלי-נגינה מיוחדים בשילובם בתזמורת: הנבל, הגיטרה, כלי-הקשה מלודיים.
יא. שימוש בתוכנות תיווי ותוכנות עיבוד .