היכרות מעמיקה עם שפתו המוסיקלית והטקסטואלית של פרנק זאפה תוך מחקר של הצדדים המגוונים ביצירתו כאמן אוונגארד, סטיריקן פוליטי וחברתי, פארודיסט מוסיקלי מיומן, גיטריסט רוק, ומתזמר בעל
אמירה אישית חד פעמית. הקורס יתמקד בתקופה המוקדמת של יצירתו של זאפה- בטווח השנים 1961
ועד לתחילת שנות השמונים.
תוצרי הקורס:
רפרט בן חצי שעה עד ארבעים דקות בפני הכיתה על נושא רלבנטי באישור המרצה. ניתן לחליפין
להגיש עבודה סמינריונית בת ארבעים עמודים על נושא שיאושר ע"י המרצה.
מרכיבי הציון הסופי
33% -נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים בכיתה- נוכחות של 75% חובה.
-33% הגשת וביצוע משימות מיני רפרט "שבועיות
33% - ניתוחים בכתב של פרגמנטים קצרים מיצירותיו של זאפה
(המוזיקה ו/או הטקסטים יינתנו מראש)