האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים
הפקולטה למוסיקה רב תחומית
המחלקה לביצוע רב תחומי

מושגי יסוד בפיתוח קול – מדעי הקול לזמרים א'
מעמד הקורס: הרצאה
שם המרצה: עופר כלף
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

תיאור הקורס:
הקורס עוסק בקול האנושי - מערכת הקול מההיבט הפיזיולוגי והאנטומי, והתהליך הביומכני של הפקת הקול. הכרת מנגנון הפקת הקול ותהליך הביו מכני של הפקת הקול. הכרת האיברים, השרירים והתמורות השונות החלות בתהליך הווקליזציה. אופן הפקת צלילים, בגבהים, בעוצמות ובגוונים שונים. הכרת הדרכים והאמצעים שבעזרתם ניתן לשמר ולטפל בקול. מערכת הנשימה, תיבת הקול והתהודה.
הקורס מתבסס על אינפורמציה אוביקטיבית מדעית ומבאר מושגים "מסורתיים" של פיתוח קול.

הקורס ילווה בקטעי וידיאו, אודיו ותוכנות שונות.

תנאי השתתפות בקורס
הקורס מיועד למי שסיים את הקורס מושגי יסוד בפיתוח קול א'.
ההרשמה לסטודנטים משנה ג' ומעלה בלבד.
מטלות הקורס:
מבחן סוף סמסטר
הגשת תרגילים.
חובת נוכחות מינימום 75% מהשיעורים.

ציון הקורס יקבע על פי:
מבחן סוף סמסטר ב' 80% מהציון הסופי,
הגשת תרגילים 20% מהציון הסופי. בין 3-4 תרגילי הגשה.
נוכחות והשתתפות מלאה ללא שום חיסור במהלך הסמסטר מקנה 5 נק' בונוס בציון הסופי.