מטרת הקורס - זהו קורס מעשי. לשם כך נעשה לעיתים למידה תאורטית אך היא נועדה לשרת את החלק המעשי של האילתור עצמו. ההשתתפות בכיתה, וקבלת ציון על קורס זה, היא חובה ולא נתונה לבחירת התלמיד. ישנה למידה והתנסות ביצועית של נושא האילתור, דרך הבנת מבנים מוסיקאליים, הרמוניה , שיעתוק סולואים של זמרי ונגני ג'אז, כתיבה ואילתור על מבנה הבלוז, אילתור בסגנון חופשי, הבנת ז'אנר הג'אז ומאפייניו.