שיעור העוסק בניתוח יצירות מתקופות שונות תוך שימת דגש על מציאת קונספציה ואידיאה בסיסית ומימושה על ידי המלחין בדוגמא הנבחרת. הקורס יתמקד בשימוש בפוליפוניה אחרי הבארוק. פוליפוניה תיבחן כתופעה מוזיקלית (בהמשך לגילוי הקונטרפונקט מהרנסאנס והבארוק), תופעה חברתית (המשכו של הסגנון ה״מלומד״ – הפוליפוניה כמאפיין של אליטיזם תרבותי) ותופעה קוגניטיבית (בהקשר זה יידונו התפתחויות בתחום הקוגניציה המוזיקלית בנושא היכולת האנושית לספוג תכנים צליליים שונים בו זמנית). בכל מפגש של הסמינר, נתמקד ביצירה מוזיקלית (בדגש על המאות ה – 20 וה – 21) המתייחסת למושג הפוליפוניה מכיוונים שונים ורחבים. משתתפי הסמינר יתבקשו לשקף נקודת מבט אישית על הנושאים באופן יצירתי.