נושאי הקורס: צורה ואלמנט תנועתי

מטרות הקורס: יצירת עבודת ריקוד, ניסוח במילים ובתנועה להתבוננות, בחינה וניתוח המהלך
היצירתי.

מבנה הקורס: תרגילים קצרים שיהוו בסיס לריקוד סוף שנה

מהלך הקורס: הכנת תרגילי הבית וצפייה בהם בשיעור, תוך שיח משותף המאפשר ניסוח הריקוד במגוון אפשרויות

חובות הסטודנטיות, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:
הגשת ריקוד סוף שנה בשיעור בתאריך 22.6.2021 - 60%
הגשת תרגילים קצרים והשתתפות בשיעור - 20%
הגשת עבודה כתובה בתאריך ה 1.6.2021 - 10%
נוכחות בשיעור - 10%