דרישה מוקדמת: השתתפות בקורס "צורות ואנליזה 1" עם ציון סופי מעל 60

קורס המשך ל"צורות-1" מס' 9203203-0 אשר מטרתו לפתח הרגלים אנליטיים בניתוח יצירות גדולות של הרפרטואר הטונלי (בין המאות ה-17-המחצית הראשונה של המאה ה-20). אחרי החזרה על החומר של צורות א': סקירת שיטות אנליטיות, סמיוטיקה, תחביר, צורות פשוטות, צורות רונדו, קונצ'רטו ווריאציות) הקורס יתמקד סביב הקניית כלים אנליטיים-תיאורטיים ויישומיהם הפרקטיים בארבעה הנושאים העיקריים:

1. רטוריקה: ניתוח של מוזיקה ווקאלית
-    מדריגל והמהפך של הפרקטיקה השנייה
LIED    –
- אריה אופראית
- שיר ישראלי: הצגת העבודות של המשתתפים

2. תורת הפוגה:
- צורה ביצירה פוליפונית: קנצונה וריצ'רקר
- פוגה: כהליך מבני וכתפיסת המבנה
- הנושא לפוגה: טופוס, מבנה, אופני הפיתוח
- כתיבת התצוגה של הפוגה
- קונטרפונקט (חופשי והפיך) ואפיזודה
- אמצאי פיתוח פוליפוני
- פוגה על 2-3 נושאים (פוגה כפולה)  - המודלים הגרמני והאיטלקי
- ניתוח של פוגות מאת באך (פסנתר מושווה) ושוסטקוביץ (אופוס 87)

3. צורת סונטה:
- סונטה כסוגה, תפיסה ומבנה
- מקורותיה של צורת סונטה
- השילוב של התפיסה הטונלית והתמאטית
- תצוגה ומרכיביה
- פיתוח: אמצעי הפיתוח, פרופיל טונלי, טכניקות של עבודה תמאטית, הכנת המחזר
- מחזר
- מבוא וסיומת
- סוגים של סונטה
-  ניתוח: יצירות מאת סקרלטי, היידן, מוצרט, בטהובן,

4. יצירה רב-פרקית:
- יצירה כלית רב-פרקית ואחידותה התפיסתית
- יצירה חד-פרקית משולבת: Double function form
  - רעיון האורגניות ביצירה הגדולה
ניתוח יצירות: פואמות סימפוניות מאת ליסט, שטראוס, צ''קובסקי, שוסטקוביץ, סקריאבין, ברג.

שקלול הציון הסופי:
1. נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים – 40%
2. הצגת מטלות אישיות בכיתה:
א' – ניתוח רטורי של שיר ישראלי (כולל שירים המולחנים על-ידי המשתתפים) – 10%
ב' – כתיבה של 5 נושאים בטופוס שונה ו5 קונטרפונקטים ותצוגה על אחד הנושאים – 15%
ג' – ניתוח של פרק סונטה קלאסי – 15%
ד' – ניתוח של יצירה מורכבת מן הרפרטואר הרומנטי – המאה ה-20 – 20%