שם הקורס: דיאלוג בינתחומי: אלמנטים דרמטיים בקומפוזיציה

מרצה: רונית זיו
היקף הקורס: ארבע שעות שבועיות במשך סמסטר.

תיאור הקורס ומטרותיו:
בשנת 1973 כתב הכוריאוגרף הבינתחומי דן דאגלס (Dunn Douglas) את השיר, לדבר, לרקוד. השיר נפתח בשורה " לרקוד זה לרקוד, לדבר זה לדבר" . שורה זו היא המפתח לקורס דיאלוג זה. האם לדבר זה רק לדבר ולרקוד זה רק לרקוד? האם קיימת חפיפה בין פעולת הדיבור והריקוד ואם כן, איזו דיאלקטיקה מתפתחת מהמפגש הזה שבין דיבור וריקוד.
הקורס עוסק: במיפוי אפשרויות החיבור שבין תנועה לטקסט דרמטי ולטקסט ספרותי כדרך ומודל לעבודה בינתחומית. מספר טקסטים מלווים את התהליך הלימודי, כל שיעור מדגים אפשרויות חיבור שונות שבין התנועה והמילה תוך התייחסות לאופן שבו הטקסט משפיע על הדימוי הגופני. בכל שיעור אנו מנסים לזהות כיצד המילה והדימוי התנועתי משפיעים זה על זה, על פי מרכיבים הבאים: המוסיקליות, התבנית הריתמית שנוצרת, הדימוי הגופני, והתוכן.
מטרת הקורס:
פיתוח מיומנות בעיבוד של טקסט לתנועה והעמקת הדיון במרכיבים המשתתפים בפעולה הכוריאוגרפית.
דרישות ומטלות הקורס:
נוכחות והשתתפות פעילה (חובת נוכחות ב-80% מהשיעורים לפחות).
הכנת התרגילים בכוריאוגרפיה במהלך השיעורים והשתתפות בדיון שנערך בכל שיעור.
חובת סיום הקורס: הכנת כוריאוגרפיה מתוך התכנים שעלו במהלך הסמסטר מלווה בעבודה כתובה.
משך הכוריאוגרפיה: 10 דקות.
מועד הגשת הכוריאוגרפיה סמסטר א': יום חמישי 14/1/2020, בתוך השיעור.
והיה ונקיים שיעורים 'אונליין' למשל בזום, ההגשה היא 'לייב' באמצעות הזום.
במעמד הגשת העבודה המעשית יש לצרף עבודה כתובה.
עקרונות להגשת העבודה הכתובה:
1. כותרת הכוריאוגרפיה.
2. נושא העבודה שנבחר: קורפוס, והעיסוק המרכזי בעבודה.
3. תיאור תהליך העבודה: מתחילת העבודה, שאלות, גילויים שעלו מתוך העבודה וסיכום.
4. העבודה הנדרשת 2-3 עמודים. פונט: דויד גודל פונט: 12 רווח: שורה וחצי.
תנאי מעבר: ציון 70 לפחות.

נושאי הקורס:
1. כניסת המרחב היומיומי למחול. מקורות:
ביינס 2010
דה סרטו 2010
2. על תבניות ומשחקים בפעולה הכוריאוגרפית. מקורות:
האמפרי 1984
טרנר2004
סרבוס 2012
3. כוריאוגרפיה מתוך הסיפור האישי. מקורות:
בן משה 2010
פרויד 2002
Bloom, Chaplin 1982
Lambert-Beatty 2008

4. טכניקות משחק לשחקני תיאטרון לפי סטניסלבסקי. מקורות:
Potter 2002
5. השפעות של שיטת הביומכניות שפותחה על ידי הבמאי מיירהולד. מקורות.:
Gordon, Law 1996