יצירה להאזנה מתוך מאגר נקסוס

 

שימו לב שאופן התצוגה של הקישורים הוגדר כ"חלון קופץ".

מרצה יכול ליצור רשימת האזנה שתשמש אותו לכל אורך הקורס. כל עדכון שלה, ישתקף מיד באתר.