מטלת כתיבת מוטט בסגנון פלסטרינה (פתוח לסטודנטים רשומים)

שימו לב לפתרון נכון של דיסוננסים !