קורס אקסיס-סילבוס באקדמיה למוסיקה ולמחול הינו קורס שנתי.
זהו קורס מעשי, פיזי העוסק במפגש שבין עולם מדעי התנועה - אנטומיה-פיזיקה -ביומכניקה-פיזיולוגיה של המאמץ ועוד - לפרקטיקה התנועתית, בעיקר בעולם המחול העכשווי.

השיעור כולל עבודת רצפה, עבודה בעמידה ותנועה במרחב, קפיצות, עבודה אינדווידואלית ועבודה בקבוצות, פרקטיקות של מגע, עבודה סומטית ועוד.
בשיעור מועבר ידע תיאורטי אשר מיושם מיידית בתנועה, בכדי לחדד את הבנת והטמעת הידע באופן גופני.