קורס מתודיקה לצ'לנים
קורס שנתי המיועד לצ'לנים הרשומים לתואר ראשון בפקולטה לביצוע.
במסגרת הקורס נבחן אספקטים מגוונים בהוראת הצ'לו כאשר הנחת היסוד של הקורס היא שכל נגן הוא למעשה מורה. בקורס ינתנו כלים בסיסיים לפתרון בעיות טכניות. התלמידים יידרשו להביא חומרים עליהם הם עובדים והכיתה תתבקש לתת ביקורת בונה לשיפור וייעול האימון על היצירה/אטיוד/פרזה שנוגנה. נלמד לתת ביקורת מדוייקת שתוצאותיה חיוביות תוך שימת לב לבחירת מילים מדוייקת.
נושאים שיידונו במהלך הקורס יכללו:
אטיודים
ישיבה ויציבה נכונה הפקת צליל
אינטונציה
חילופי קשת ומעברי מיתרים ותכנון קשת אחיזת קשת – ארטיקולציה
כפולים ואקורדים – מפת הפוזיציות
מצב אגודל
ויבארטו – וטרילים
איצבועים
טכניקות אימון
תכנון זמן
נוכחות במה
הצגת יצירה
אודיציות ופחד במה
שימוש בטכנולוגיה לשיפור האימון (טיונרים, מטרונומים) יו טיוב אתרים שונים.
בחירת רפרטואר . יצירות מוכרות ומוכרות פחות. המאה ה-20 וה21
ביצועים אוטנטיים – HIP – Historically informed performance
באך
צ'לני עבר גדולים


דרישות הקורס:
נוכחות שבועית 50%
השתתפות פעילה – נגינה והוראה בקורס – 20%
עבודות מחקר – 30%