קומפוזיציה לנגני ג׳אז שנה ד ביצוע ג׳אז.
קורס סמסטריאלי .
מטרת הקורס : הקניית כלים בכתיבה וביצירה של רפרטואר אישי לנגנים במחלקת הג׳אז.
הקורס מתבצע על פי מטלות שניתנות במהלך השיעורים בכיתה כחומר לתרגול ויצירה בביית.
כל שבוע יבדקו ויבוצעו המשימות במהלך השיעור על ידי הסטודנטים.