תכליתו של קורס פיתוח שמיעה 1 למבצעים הינה לתת למבצע כלים שיפשרו לו לפתח את השמיעה באופן שיהפוך אותו למבצע מבין, מתוחכם ושלם. הקורס נותן למבצעים דרכים לחדד את השמיעה בכל הנוגע למרווחים, אקורדים, צירופים אטונליים, הכתבות מלודיות חד קוליות ובסמסטר ב' אף דו קוליות ברמה בסיסית,וגם הכתבות בז'אנר ריתמי של סווינג.
התוצאה היא לא רק תלמיד בעל שמיעה טובה יותר, אלא גם מבצע מיומן יותר, מבין יותר, וכתוצאה מכך גם יוצר שלם יותר.
הקורס נסמך על הספר A New Approach to Sight Singing, וכן על הקורלים של באך.
יתר חומרי הקורס ניתנים על ידי המרצה משיעור לשיעור, וכן נשלחים כמטלות בית שוטפות לכיתה כולה.